Trocha historie

O vlastních sýrech jsme začali společně přemýšlet na začátku roku 2010. Od úvahy byl již jen krůček k vlastním pokusům, a tak byla naše kuchyň stále plná provizorních sítek a plen a hrnců a syrovátky a vůbec. Přidali jsme i první pokusy s jogurty a už tu byla i myšlenka, jestli bychom to nezkusili ve větším a pro širší veřejnost.

V roce 2011 jsme zahájili v pronajatých prostorách provoz mlékárny, ale mléko jsme ještě nakupovali. V současné době jsme alespoň nahrubo opravili koupený statek v Pošné u Pacova a vybudovali tady novou mlékárnu, která je v provozu od začátku léta 2014.

Chováme dojnice pro produkci vlastního mléka a hospodaříme cca na 45 ha zemědělské půdy – vše v režimu ekologického zemědělství.

Hospodaření

Hospodaříme na 45 ha zemědělské půdy. Postupem času jsme si vybudovali 10 ha pastevní areál. který přiléhá na stáj. Krávy tedy mohou celoročně na pastvinu, ale samozřejmě je musíme přikrmovat konzervovanou pící.

Pro tyto účely pěstujeme na polích převážně pícniny. Na loukách pak sušíme kvalitní seno, protože jen tak můžeme očekávat prvotřídní tučné mléko na výrobu té nejlepší GOUDY.

Vzhledem ke specializaci na polotvrdé sýry se zabýváme chovem pouze
dojnic pro produkci mléka. Plemeno České červenostrakaté nyní křížíme s plemenem Jersey pro větší obsah tuku v mléce.